Webový portál Varianty nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP.

co je ikvco je grvo náskontakty
english version

Varianty

Varianty Děti ve škole
Naše publikace

Policista v multikulturním prostředí

Budilová, L., Hirt, T. (a kol.): Policista v multikulturním prostředí. Informační manuál pro Policii ČR., MVČR a Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., Praha 2005.

Informační manuál pro Policii ČR vznikl ve spolupráci organizace Člověk v tísni — společnost při ČT, o.p.s. (v projektu VARIANTY) s Ministerstvem vnitra ČR (Odbor bezpečnostní politiky a Odbor azylové a migrační politiky). Manuál nabízí základní orientaci v problematice multikulturního soužití v současné ČR. Vedle základních informací o multikulturní společnosti, roli policie v ní, používané terminologie a legislativního rámce podává ve druhé části přehled jednotlivých skupin, které jsou dnes v ČR vnímány jako „odlišné“. Tato část zpracovává problematiku sociálně vyloučených romských populací v ČR, největších skupin současných migrantů (azylových i neazylových) i náboženských skupin, se kterými se dnes můžeme na území ČR setkat. Text je doplněn kalendářem náboženských svátků a řadou dalších tabulek a přehledů statistických dat. Publikace má primárně sloužit jako příručka pro policisty ČR.

Manuál v elektronické podobě

ISBN 80-903510-1-8. Bližší informace získáte na e-mailu: claudie.lavickova@clovekvtisni.cz.

↑ nahoru

databáze lektorů
 
 
 
naše kurzy
naše publikace
 Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy  Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu  Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: antropologická perspektiva  Společný svět - příručka globálního rozvojového vzdělávání  „Z ústavu do života“ (Podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí)  Policista v multikulturním prostředí

Ostatní...

mailing list
hodnotící dotazník