Webový portál Varianty nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP.

co je ikvco je grvo náskontakty
english version

Varianty

Varianty Děti ve škole
o nás

Policista v multikulturní společnosti 2004-2005

V rámci spolupráce organizace Člověk v tísni — společnost při ČT, o.p.s. (projekt VARIANTY) a Ministerstva vnitra ČR (Odbor bezpečnostní politiky a Odbor azylové a migrační politiky) vznikl v roce 2005 Informační manuál pro Policii ČR.
Manuál nabízí základní orientaci v problematice multikulturního soužití v současné ČR. Přináší informace o multikulturní společnosti, o roli policie v ní, nastiňuje legislativní rámec a vysvětluje základní užívané termíny. Ve druhé části pak nabízí přehledné informace o jednotlivých skupinách, které jsou dnes v ČR vnímány jako „odlišné“. Přibližuje specifika sociálně vyloučených romských populací v ČR, největších skupin současných migrantů (azylových i neazylových) i náboženských skupin, se kterými se dnes můžeme na území ČR setkat. Text je doplněn kalendářem náboženských svátků a řadou dalších tabulek a přehledů statistických dat. Publikace má primárně sloužit jako příručka pro policisty ČR.

↑ nahoru

databáze lektorů
 
 
 
naše kurzy
naše publikace
 Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy  Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu  Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: antropologická perspektiva  Společný svět - příručka globálního rozvojového vzdělávání  „Z ústavu do života“ (Podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí)  Policista v multikulturním prostředí

Ostatní...

mailing list
hodnotící dotazník