Webový portál Varianty nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP.

co je ikvco je grvo náskontakty
english version

Varianty

Varianty Děti ve škole
Hodnotící dotazník

V následujícím hodnotícím dotazníku uvítáme jakékoliv připomínky a náměty týkající se obsahu i funkce internetových stránek projektu Varianty a pokusíme se je využít ke zkvalitnění servisu, který si stránky kladou za cíl poskytovat. Předem děkujeme za vyplnění následujícího formuláře.

Vaše osobní údaje

 muž
 žena

 do 30
 od 31 do 60
 nad 60

Povolání


Město


Kontakt

Interkulturní vzdělávání

celek

sekce Texty

sekce Pojmy

sekce Metodické listy

sekce Publikace ke stažení

sekce Literatura

sekce Odkazy

sekce Knihovna

sekce Databáze lektorů

sekce Vaše zkušenosti

Obecně o stránkách projektu varianty.cz

Informační hodnota stránek

Velmi dobrá
Spíše dobrá
Spíše špatná
Velmi špatná

Přehlednost stránek

Velmi dobrá
Spíše dobrá
Spíše špatná
Velmi špatná

Odkud jste se o nich dozvěděl/a ?

Proč jste je navštívil/a?

Co byste nejvíce ocenil/a?

Co byste doporučil/a změnit či doplnit?

↑ nahoru

databáze lektorů
 
 
 
naše kurzy
naše publikace
 Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy  Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu  Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: antropologická perspektiva  Společný svět - příručka globálního rozvojového vzdělávání  „Z ústavu do života“ (Podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí)  Policista v multikulturním prostředí

Ostatní...

mailing list
hodnotící dotazník